Cerere de adeziune in Asociatia Fumatorilor

Serie si numar act de identitate (CI, BI, pasaport)

Optional, atasati o copie a actului de identitate (CI, BI, pasaport)

 

Adeziune

Subsemnatul/a, cu datele personale menţionate mai sus, prin prezenta recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile statutului şi constituţiei Asociaţiei Fumătorilor, şi sunt de acord să le respect.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal şi datele mele de contact să fie utilizate pentru a primi materiale informative sau înştiinţări cu privire la diverse acţiuni ale Asociaţiei, precum şi pentru evidenţe şi rapoarte statistice.

Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală. Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei.